İŞ YERİ PAKET SİGORTASI

İŞ YERİ PAKET SİGORTASI

İş yerinizde rahatlıkla çalışabilmeniz ve yaşanabilecek olumsuzlukları düşünmemeniz için buradayız. Umarız başınıza bu gibi durumlar gelmez ama oluşabilecek hasarlara karşı iş yerinizi koruma altına alarak en geniş güvenceyi sunuyoruz.

 • Dahili Su: Binadaki su tesisatının patlaması, sızması, tıkanması gibi durumlarda da sizi yalnız bırakmıyor ve sigorta ettirdiğiniz mallara gelebilecek maddi zararınızı karşılıyoruz.

 • Fırtına: Şiddetli rüzgârdan dolayı sürüklenen eşyaların çarpmasından dolayı sigortalı eşyalarınıza gelecek zararları da teminat altına alıyoruz.

 • Kara ve Hava Taşıtları Çarpması: Size ait olmayan araçların çarpması sebebiyle yaşadığınız maddi kayıplarınızı temin ediyoruz.

 • Duman: Boru ya da bacaya bağlı beklenmedik durumlarda bozulmasından dolayı çıkan dumandan sigortalı mallarınız zara görürse, biz yanınızdayız. Zarar gören mallarınızı da güvence altına alıyoruz.

 • Yer Kayması: İşyerinizin olduğu binada oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu yaşayacağınız zararları da güvence altına alıyoruz.

 • Deprem: Yaşanabilecek bir deprem durumunda işyeriniz zarar görürse zorunlu deprem sigortanızın limiti üzerinde kalan tutarı biz karşılıyoruz.

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri: Grev, Lokavt gibi durumların ortasında kaldığınızda bu olayların neticesinde meydana gelen ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yapılan her türlü müdahalede sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin ediyoruz.

 • Terör: Terör eylemleri ve bu eylemlere müdahale edilmesi durumunda meydana gelen zararlarınızı da kapsam altına alıyoruz.

 • Sel ve Su Baskını: Su baskınları, kanalizasyon, dere taşması gibi durumlarda yaşayabileceğiniz sigortalı eşyalarınızdaki maddi zararlar karşısında da sizi zor duruma sokmuyoruz ve maddi zararları temin ediyoruz.

 • Dolu: Yaşanabilecek dolu ve dolu fırtınası sonucu poliçenizde belirtilen limitler dahilinde zararlarınızı karşılıyoruz.

 • İş Durması: Deprem teminatı hariç, meydan gelebilecek hasarlar sonucundan ödenecek tazminat poliçedeki limitlerle iş durması tazminatı olarak ödenecektir. Tazminat için poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı, poliçedeki limit ile sınırlı olacaktır.

 • Çalışanlara Ait Eşyalar: Çalışanınızın bordrosuna kayıtlı eşyalarının görebileceği zararlarda poliçede belirtilen limit dahilinde yangın ve yangın ek teminatlar kapsamında bir riskin gerçekleşmesi sonucu zararları güvence altına alıyoruz.

 • Hırsızlık: Bir hırsızlık durumunda bina, sigorta bedelinin azami %5’ine kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır

 • Taşınan Para: Nakit, çek gibi evrakların nakli sırasında üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit edilmeniz ya da zor kullanma sebebiyle gerçekleşebilecek hırsızlık durumlarında ya da aracınızla bu evrakların nakli sırasında bir kazaya uğramanız durumunda meydana gelen zararınızı poliçenizde yazılı olan teminat limitine kadar temin ediyoruz.

 • Emniyet Suistimal Sigortası: İşyerinizdeki çalışanınız mallarınızı çaldığında, dolandırıcılık veya sahtekarlık yaptığında da sizi mağdur etmiyoruz. Uğrayacağınız zararları poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat altına alıyoruz.

 • İşveren Mali Sorumluluk: Meydana gelebilecek iş kazalarında çalışanınızın size karşı talep edeceği tazminatlarda bu hizmet poliçenize eklememiz dahilinde sizi güvence altına alıyoruz.

 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk: Bir kaza sonucu 3.Şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararları da poliçenizde yazılı sigorta bedeline kadar temin ediyoruz.

 • Ferdi Kaza: İşyerinizde çalışan personelinizin kaza sonucu vefat durumunda ya da sürekli sakatlık durumunda poliçenizde belirtilen toplam limitin kişi sayısına bölünmesiyle temin ediyoruz.

 • Elektronik Cihaz: Bilgisayar (dizüstü hariç), televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima gibi eşyalarınızı da teminat altına alıyoruz.

 • Makine Kırılması: Makineniz beklenmedik sebeplerden bir anda bozulduğunda maddi ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin ediyoruz.

 • Nakliyat Emtia Sigortası: İşyerindeki eşyalarınızı nakliye sırasında yıldırım, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çapması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı hasarları da güvence altına alıyoruz.

 • Hukuksal Koruma: Bir hasar sebebiyle size karşı açılan dava olduğunda vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücretleri, hakem ücreti, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalar poliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir.

 • İş Yeri Yardım Hizmeti: İş yerinizde oluşabilecek tesisat, elektrik arizalarında; cam kırılmalarında veya çilingir ihtiyaçlarınızda yılda 3 defa olmak üzere İş Yeri Yardım Hizmetinin elektrik, anahtar, cam ve tesisat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 • Acil Sağlık Hizmetleri: Tıbbı danışmanlık, Acil sağlık hizmeti, Acil kara ambulans hizmeti, Acil hekim hizmeti, İlaç ve sarf malzemeleri hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz teklif almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.


Avarya Sigorta

AVARYA SİGORTA

Avarya Sigorta
Avarya Sigorta

Tüm Sigorta Hizmetlerimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

AVARYA SİGORTA

Sizlere sunduğumuz sigorta hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşabilir veya teklif al formunu doldurabilirsiniz.

Teklif Al Bize Ulaşın
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta

AVARYA SİGORTA

Tüm Sigorta Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin...